Myslíme na vás

Společnost NAZAR-INVEST agency, s.r.o. je personální agenturou se sídlem v Praze, která se specializuje na komplexní personální služby především pro výrobní společnosti v České republice. K dosažení požadované kvalifikace jsou zaměstnanci agentury před nástupem k uživateli zařazováni k výuce do Školícího střediska naší společnosti. Naším cílem je poskytovat smluvním partnerům profesionální služby při zajištění jejich personálních potřeb v oboru jejich podnikání.

Dovolujeme si vám touto cestou nabídnout služby naší agentury práce. Jsme společnost s dynamickým rozvojem a vedením, která má praxi na českém trhu poskytovaných agenturních služeb. Poskytujeme služby, které umožňují našim klientům dosahovat požadovaných výkonů, být konkurenčně schopným a zároveň minimalizovat náklady. Jsme operativní a schopní pro uživatele – smluvní partnery dle jejich požadavku přidělit zaškolené pracovníky do vašich provozoven za vzájemně výhodných podmínek. Zaměstnanci naší agentury jsou před přidělením k uživateli zařazeni k odborné přípravě do Školícího střediska společnosti. Naši agenturní zaměstnanci jsou plně flexibilní, kdy mohou vykonávat pracovní pozice dle potřeby uživatele. Konkrétně vám nabízíme zaměstnance naší agentury na pracovní pozici operátor v plném objemu vaší potřeby.

Největší výhodou námi poskytovaných služeb je získání plně zlegalizovaných, kvalifikovaných a prověřených pracovníků za příznivou cenu na českém trhu služeb.

Prostřednictvím přidělených agenturních pracovníků můžete vhodným způsobem řešit i dlouhodobou či krátkodobou nepřítomnost kmenového zaměstnance, čímž ušetříte příplatky za noční směny, víkendy či svátky. Nenesete žádnou zodpovědnost za dočasně přiděleného zaměstnance – jste kryti písemně sepsanou Dohodou o dočasném přidělení zaměstnance agentury k výkonu práce u uživatele uzavřené podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Naše agentura je v souladu s platnou legislativou pojištěna proti úpadku a proti způsobené škodě přiděleným zaměstnancem k uživateli.

Naši zaměstnanci jsou z České republiky, zemí EU a dále z třetích zemí mimo EU, za předpokladu, že splňují veškeré náležitosti platné legislativy. Mají základní znalost jazyka, kdy k přiděleným agenturním zaměstnancům společnost vždy zařazuje dle potřeby i tlumočníky. Všichni mají dlouholetou praxi v oblasti výroby. Rádi bychom Vám konkrétní informace k námi předkládané nabídce upřesnili či doplnili při osobním setkání.