EFEKTIVITA

FLEXIBILITA

SPOLEHLIVOST

Důvěřujte naší personální agentuře

Společnost NAZAR-INVEST s.r.o. je personální agenturou, která se specializuje na poskytování komplexních personálních služeb pro výrobní společnosti v České republice.

Společnost NAZAR-INVEST agency s.r.o. je držitelem licence vydané MPSV ČR, která ji opravňuje k výkonu agenturní práce.

Naše licence >> >>


O tom, jak solidní společností jsme, svědčí certifikáty, kterými jsme byli oceněni