Náš etický kodex

Naše krédo:

Vždy vyjít vstříc potřebám a zájmům našich obchodních partnerů,

postarat se o spokojenost našich zaměstnanců,

to vše při nekompromisním dodržování všech právních předpisů.


Sepsali jsme nepsané zákony, které při své práci dodržujeme. Rádi jednáme na úrovni, etická pravidla respektujeme a proto jsme se zavázali dodržovat je nad zákony. Jsme především lidi a podle toho se chováme k našim obchodním partnerům a ke svým zaměstnancům. Uvědomujeme si, že jsme jeden celek, který nemůže fungovat, pokud nejsou všechny jeho součástky v pořádku.

Rozhodli jsme se, že formou takového etického kodexu vyjádříme to, co od nás můžete očekávat. To je náš interní předpis, který odlišuje náš postoj. Je zrcadlem našich hodnot, nastavuje naše etické standardy a navozuje důvěru.

Od svých partnerů a zaměstnanců očekáváme jednání na stejném úrovni.


Vztah s našimi obchodními partnery bereme vážně a vůči nim dodržujeme určitá pravidla:

 • jednat spravedlivě a udržovat dobré vztahy
 • jednat korektně, transparentně a poctivě, respektovat jejich práva
 • být maximálně odpovědní ohledně vykonávání jejich činnosti
 • dbát na dodržovaní všech parametrů jejich požadavků
 • dbát na kvalitu a vysokou úroveň našich služeb
 • být důslední v plnění svých povinnosti a dodržování dohodnutých termínů
 • reagovat pružně na všechny jejich požadavky
 • účastnit se vždy při řešení jakékoliv situace, týkající se pracovního procesu
 • zachovávat důvěrnost všech informací
 • reagovat rychle při řešení problémů se zaměstnanci

Za své zaměstnance cítíme odpovědnost, proto vůči nim dodržujeme pevná pravidla:

 • respektovat jejich důstojnost a projevovat úctu k nim
 • jednat korektně a poctivě, respektovat jejich práva
 • dbát na přívětivé klima mezi zaměstnanci a tolerantnost, bez jakékoliv diskriminace
 • stále zajišťovat informovanost všech zaměstnanců a účast na všech školeních
 • stále zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadovat po nich dodržování pracovní kázně a pravidla bezpečnosti
 • dbát na odpovídající a spravedlivé odměňování zaměstnanců, bez ohledu na věk a pohlaví
 • vyžadovat odpovědnost ze strany všech zaměstnanců, čestné, uctivé a slušné jednání mezi sebou a vůči svým nadřízeným
 • v případě vzniklých sporů vždy se snažit vyjednat a urovnat vzniklou situaci

Dokážeme se vcítit do potřeb svých zaměstnanců.

Víme, že aby efektivně pracovali, mají mít vyřešené základní potřeby, jako jsou bydlení a sociální zázemí. Proto tím začíná naše starost o ně.

Svou roli zprostředkovatele mezi těmi tak odlišnými skupinami lidí bereme vážně a se vší odpovědností. Pro nás jsou naši partneři, naši zaměstnanci a vzájemná spokojenost nade vše. V tom složitém vztahu dokážeme pochopit a soustředit se na to podstatné. Jsme schopni pojmout kolizi mezi svými partnery a zaměstnanci maximálně pružně a moudře.